Chod školy

Jak naše škola funguje?

Škola je otevřená od 7:30 do 17:00. Výuka začíná v 9:00 a končí ve 13:00 pro první trojročí. Starší ročníky končí většinou kolem 14:00. Pokud mají odpolední výuku, tak v 16:00.

V čase od 7:30 do 9:00 probíhá ranní klub (družina). Program není organizovaný, děti mohou čas strávit jak samy chtějí. Odpolední klub (družina) je otevřen od 13:15 do 17:00. Program je částečně připravený a po zbytek odpoledne si děti opět mohou samy zvolit, jak čas v Klubu stráví. V rámci klubu je možné navštěvovat kroužky. Dětem nabízíme pobyt venku, kreativní ateliér, deskové hry, hudební a filmový klub, zařazujeme programování a další aktivity. Rodiče mohou nějaké kroužky sami vést – velmi to oceníme.

 

 

Školní psycholog, speciální pedagog a metodik prevence jsou součástí týmu a úzce spolupracují s dětmi, třídními průvodci, vedením školy i rodiči. Účastní se činností ve třídách. Tvoří Školní poradenské pracoviště.

V nově zrekonstruované výdejně zajišťujeme dětem obědy z kvalitních surovin. Dbáme na zdravé pití.

Pravidelně zařazujeme výlety, exkurze, outdoorové aktivity. Snažíme se co nejvíce propojovat školu s reálným světem. Organizujeme lyžařské zájezdy a školy v přírodě.