Školné a Nadační fond ScioŠkol

Školné 

Školné je 10 700 Kč měsíčně pro školní rok 2023/2024. Školné se platí za 10 školních měsíců (od srpna do května). Možností je také úhrada školného fakturou proplacenou zaměstnavatelem nebo benefitní společností (na začátku roku, celou částku najednou). Při platbě předem na celý školní rok poskytuje ScioŠkola slevu ve výši 2 % z částky školného. V případě, že má dítě ve ScioŠkole sourozence, máte nárok na sourozeneckou slevu.

Nadační fond ScioŠkol

Jste v obtížné finanční situaci a potřebujete pomoc se školným? Anebo naopak byste rádi pomohli těm, kteří se v takové situaci ocitli? Pro tyto účely jsme zřídili:

Nadační fond ScioŠkol