Přestup do ScioŠkoly

V případě zájmu o přestup vašeho dítěte do ScioŠkoly vyplňte nezávazný formulář. Ozveme se vám a domluvíme se na termínu informativního pohovoru.

Nezávazná přihláška

Změnit školu je možné kdykoliv během školního roku i o prázdninách

Změna pro rodiče nevyžaduje prakticky žádnou administrativu. Přestup z jedné základní školy na jinou upravuje zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon v platném znění, konkrétně paragraf 49. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce. Pokud je žák přijat, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje. Základní škola musí vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

 

Školné je 8 950 Kč měsíčně. Školné se platí za 10 školních měsíců (od srpna do května). Možností je také úhrada školného fakturou proplacenou zaměstnavatelem nebo benefitní společností (na začátku roku, celou částku najednou). Při platbě předem na celý školní rok poskytuje ScioŠkola slevu ve výši 2 % z částky školného. V případě, že má dítě ve ScioŠkole sourozence, máte nárok na sourozeneckou slevu, která činí pro školní rok 2021/2022 částku 500,- Kč měsíčně na druhé dítě, 1 500,- Kč na třetí dítě a 3 000,- Kč na čtvrté a další dítě ve ScioŠkole.

Nadační fond ScioŠkol

Jste v obtížné finanční situaci a potřebujete pomoc se školným? Anebo naopak byste rádi pomohli těm, kteří se v takové situaci ocitli? Pro tyto účely jsme zřídili:

Nadační fond ScioŠkol